گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

نام شرکت : بانک پاسارگاد

نام نماینده : علی سلیمانی شایسته

سمت : رئیس هیات مدیره

نام شرکت : سرمایه گذاری پارس حافظ

نام نماینده : علی اكبر امين تفرشی

سمت : نایب رئیس هیات مدیره

نام شرکت : پرداخت الكترونیك بانك پاسارگاد

نام نماینده : مجتبی زوّار

سمت : عضو هیات مدیره

نام شرکت : تأمین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد

نام نماینده : رسول سعدی

سمت : عضو هیات مدیره

نام شرکت : فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان

نام نماینده : مجتبی كباری

سمت : مدیرعامل و عضو هیئت مدیره


صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار ایران رسیده است