گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان حقوقی ایشان دعوت می گردد تا در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در روز پنج شنبه تاریخ 1398/03/08 در محل ساختمان شماره 2 بانک پاسارگاد به آدرس بلوار نلسون ماندلا ابتدای خیابان تابان شرقی پلاک 2 برگزار می گردد حضور بهم رسانند.