گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

انا لله و انا الله راجعون

انا لله و انا الله راجعون

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت جانگداز جناب آقای علی سلیمانی شایسته، ریاست محترم هیأت شرکت را به آگاهی می‌رساند.

این خبر ،چنان سنگین و جانسوز اسـت کـه بـه دشواری بـه باور می نشیند ؛ ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌اي جز تسلیم و رضا نیست .

این واقعه جانگداز را بـه خانواده ارجمند ایشان و کلیه همکاران مجموعه پاسارگاد صمیمانه تسلیت عرض نموده و برایشان صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می ‌نماییم .

 

                هیات مدیره

                شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد

تاریخ درج : 1400/2/6 بازگشت به آرشیو