گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

واحد سرمایه گذاری

دکتر محمود خدام
دکتر محمود خدام
معاون سرمایه گذاری
دكتری مديريت مالی

سوابق

عضو هیات علمی - دانشگاه ازاد اسلامی
عضو هیات مدیره - شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
مدیرعامل - شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان
عضو هیات مدیره - شرکت مدبران تجارت ایرانیان

علیرضا وادی دار
علیرضا وادی دار
مدیر سرمایه گذاری بورسی
فوق لیسانس مدیریت مالی

سوابق

کارشناس -  شرکت کارگزاری بانک ملی
کارشناس -  شرکت سرمایه گذاری ساتا

حمید رضا کچویی
حمید رضا کچویی
مدیر سرمایه گذاری غیر بورسی
فوق لیسانس مدیریت مالی

سوابق

مدیر سرمایه گذاری - صندوق مشترک صبا
 مدير سرمايه گذاري - صندوق سرمايه گذاري مشترك آتيه ملت
كارشناس ارشد واحد اوراق سرمایه‌ای -  تامين سرمايه بانك ملت

سید حامد ابطحی
سید حامد ابطحی
مدیر ریسک
دانشجوی دکتری آمار

سوابق

واحد مالی

معراج خلیلی
معراج خلیلی
معاون مالی واداری
فوق لیسانس مدیریت مالی

سوابق

مدیر حسابداری - سرمایه گذاری صنعت و معدن
 

مسعود منتظری
مسعود منتظری
معاون طرح و برنامه
فوق لیسانس مدیریت مالی

سوابق

متخصص مالی - ایران خودرو

مدیر مالی - گروه صنعتی مینو

مدیر مالی - تجهیزات پزشکی هلال احمر

عادل اوجاقی
عادل اوجاقی
مدیر مالی
لیسانس حسابداری

سوابق

سرپرست حسابداری - توسعه ساختمان بین الملل

مدیر مالی - پارس مسکن سامان 

 

فیروز ساجدی
فیروز ساجدی
کارشناس مالی
لیسانس حسابداری

سوابق

واحد بین الملل

سعید کرداری
سعید کرداری
کارشناس ارشد بین الملل
فوق لیسانس اقتصاد مالی – سیتی لندن

سوابق

Junior Broker - JNF Capital London

IT Specialist - SIUK London