گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

نام شرکت : توسعه مدیریت پارس حافظ

نام نماینده : احمد وادی دار

سمت : رئیس هیات مدیره

نام شرکت : بانک پاسارگاد

نام نماینده : عزیزاله اسکندرفر

سمت : نایب رئیس هیات مدیره

نام شرکت : نوآوران تجارت تامین آتیه

نام نماینده : اسفندیار عظیمی

سمت : مدیرعامل و عضو هیات مدیره

نام شرکت : تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد

نام نماینده : محمدرضا جوادیان حسینی

سمت : عضو هیئت مدیره

نام شرکت : فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان

نام نماینده : زهره فراهانی نجف آبادی

سمت : عضو هیات مدیره


صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار ایران رسیده است