گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

نام شرکت : بانک پاسارگاد

نام نماینده : عزیزاله اسکندرفر

سمت : عضو هیات مدیره

نام شرکت : توسعه مدیریت پارس حافظ

نام نماینده : علی اكبر امين تفرشی

سمت : نایب رئیس هیات مدیره

نام شرکت : نوآوران تجارت تامین آتیه

نام نماینده : محمد پور غلامعلی

سمت : عضو هیات مدیره

نام شرکت : تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد

نام نماینده : ارسلان امیری

سمت : عضو هیات مدیره

نام شرکت : فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان

نام نماینده : مجتبی كباری

سمت : مدیرعامل و عضو هیئت مدیره


صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار ایران رسیده است