گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

سرمایه گذاری های شرکت

نام شرکت سرمایه پذیر   درصد مالکیت
 گسترش انرژی پاسارگاد 56.74
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه 15.54
مبنای خاورمیانه  19.01
سرمایه گذاری پارس آریان 13.7
ساختمان و شهرسازی هشتم  82
فن آوری اطلاعات و ارتباطات آریان   14.7
پدیده تابان سرآمد 33.3
پرداخت الکترونیک پاسارگاد 37
نام شرکت سرمایه پذیر   درصد مالکیت
بیمه پاسارگاد 5
بیمه اتکائی ایرانیان 5.13
مدیریت نظام مهندسی آرین 27.3
توسعه انبوه سازی پاسارگاد 42.2
لیزینگ ماشین الات و تجهیزات 51
کارگزاری بانک پاسارگاد  14
لیزینگ بانک پاسارگاد 1.5
خدمات ارزی و صرافی بانک پاسارگاد 2.5

 

ساختار سرمایه گذاری گروه ارزش آفرینان پاسارگاد