گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

به شماره ثبت 263699 و شناسه ملی 10103810941

الف) زمان و محل برگزاری:

در راستای ماده 97 قانون تجارت بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده و یا نمایندگان حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که ساعت 15:00 روز دوشنبه تاریخ 1402/03/08در محل سالن اجتماعات طبقه نهم ساختمان هزاره سوم بانک پاسارگاد به آدرس بلوار میرداماد، پلاک 428 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

ب) دستور جلسه: 

1) استماع گزارش هیأت مدیره در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29.

2) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

3) بررسی و تصویب صورت­های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 1401/12/29.

4) اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.

5) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی­البدل.

6) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

7) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می­باشد.

 

                                              هیأت مدیره

                                              شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد

تاریخ درج : 1402/2/25 بازگشت به آرشیو