گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

تفاهم نامه سه جانبه تاسیس موسسه تامین مالی صادرات
1396/11/4

تفاهم نامه سه جانبه تاسیس موسسه تامین مالی صادرات

در جهت حمایت از صادرات و مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی تجاری، گروه ارزش آفرینان پاسارگاد پیشنهاد و طرحی را مبنی بر تاسیس موسسه تهران فورفیتینگ (Tehran Forfaitng Association) تقدیم بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران کرد که در نتیجه صبح شنبه مورخ 30 دی ماه 1396 یادداشت تفاهمی سه‌جانبه بین مدیران عامل این بانک و صندوق و همچنین شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به امضا رسید.