گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

چشم انداز، ماموریت، ارزش ها

چشم انداز، ماموریت، ارزش ها

 

چشم انداز گروه ارزش |آفرینان پاسارگاد

قرار گرفتن بین سه شرکت هلدینگ سرمایه گذاری کشور از لحاظ فروش در پنج سال آینده.

مأموريت گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد

 شرکت گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) به عنوان بازوی  سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد از طریق سرمایه‌گذاری و مدیریت بهینه داراییها در حوزه های معدن، انرژی، ساختمان، فناوری اطلاعات و خدمات مالی سعی در حداکثر نمودن ثروت سهامداران با ریسک متناسب را دارد.

 ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش (Value chain) در بانک پاسارگاد محور تمامی فعالیت های سرمایه‌گذاری در شرکت گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد می‌باشد.

ارزش هاي گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد

سرمایه انسانی (Human capital)

  • ما به نقش دانایی در رشد شرکت اعتقاد داریم و همکاران شرکت را به عنوان با ارزش‌ترین منابع سرمایه ای دانسته و در جهت حفظ و توسعه آنها عمل می‌کنیم.

خلاقيت و نوآوري

  • ما نوآوری  و خلاقیت را ضامن بقا و موفقیت شرکت می‌دانیم.

احترام به حقوق ذینفعان

  • ما همواره برآنیم تا با مدیریت بهینه دارایی‌ها، ارزش شرکت را ارتقاء داده و منافع ذینفعان را تامین نماییم.

 فناوري

  • ما به استفاده ازفناوري‌هاي نوين در شركت پايبند هستيم و در تلاش هستیم تا فناوري‌هاي مناسب و مرتبط با حوزة فعاليت خود را شناسايي كرده و از آنها برای دستیابی به اهداف شرکت استفاده نماییم.