گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

شرکت های تابعه

 شرکت های تابعه

بانک پاسارگاد

برای مشاهده سایت کلیک کنید                       

سرمایه گذاری پارس آریان

برای مشاهده سایت کلیک کنید                       

 

میدکو

برای مشاهده سایت کلیک کنید                         

گسترش انرژی پاسارگاد

برای مشاهده سایت کلیک کنید                       

 

   

فناپ

برای مشاهده سایت کلیک کنید                         

بیمه پاسارگاد

برای مشاهده سایت کلیک کنید                       

 

   

بیمه اتکایی

برای مشاهده سایت کلیک کنید                         

کارگزاری بانک پاسارگاد

برای مشاهده سایت کلیک کنید                       

 

لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد

برای مشاهده سایت کلیک کنید                         

توسعه انبوه سازی پاسارگاد

برای مشاهده سایت کلیک کنید                         

 

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

برای مشاهده سایت کلیک کنید                         

 
سامان تجارت تدبیر ایرانیان