گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق¬العاده صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق¬العاده صاحبان سهام

 

شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

به شماره ثبت 263699 و شناسه ملی 10103810941

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق­العاده صاحبان سهام

 

الف: زمان و محل برگزاری:

به اطلاع کلیه سهامداران محترم می­رساند مجمع عمومی فوق­العاده شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 14/11/1402 در محل تهران، بلوار میرداماد، ساختمان هزاره سوم بانک پاسارگاد، پلاک 428، طبقه نهم، سالن اجتماعات تشکیل خواهد گردید.

 

ب: دستور جلسه:

  1. اصلاح مفادی از اساسنامه.
  2. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می­باشد.

 

هیأت مدیره

شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد

تاریخ درج : 1402/11/7 بازگشت به آرشیو